PROJE TANITIMI

Genel Amaçlar: Psikotik bozukluk tanılı hastaların gündelik hayata daha fazla ve aktif katılımlarını sağlayarak toplumsal işlevselliğinin arttırılması.

Özel Amaçlar:

·        Hastalık yaşantısı dışındaki yasamda yeni amaçlar edinmelerinde destek olmak.

·       Alternatif uğraşılar yoluyla yaratıcılıklarını kullanabilecekleri faaliyetlerle kendilerini ifade edebilmelerini sağlamak. Profesyonellerden eğitim alarak kendi yeteneklerinde ustalık kazanma sürecini geliştirmek.

·       Kendi yaratısı olan ürünler ortaya koymaları ve maddi ihtiyaçlarını karşılayacakları kaynakları kullanabilmelerini sağlamak.

·       Aileleri ile ve sosyal çevre ile daha nitelikli ilişki kurabilmeleri. Kurs aldıkları konularda bağımsız karar alabilmeleri ve grup olarak etkinlikler planlayabilmeleri.

·       Kurs aldıkları alanlarda ekonomik kazanım sürecine dahil olmaları.

·       Medikal tedaviye destek olmak.

·       Hastaneye yatış sayısının azalması.

Temel Faaliyetler:

·       Takipteki hastaların görüşmelerini devam ettirmek,

·       Seramik, Drama, Ebru, Öykü yazarlığı, Resim Kursu ve Ritim grubu Atölyelerinin kurulması,

·       Sosyal aktivitelere sergi, sinema, tiyatro, piknik, fuar vb. katılmak,

·       El sanatları programlarının sürdürülmesi,

·       Hasta ev ziyaretlerinin yapılması,

·       Stajyer ve gönüllülerin programa katılımlarının sağlanması,

·       Hasta ve Aile eğitim programları yürütmek

Bu İnternet Sitesi T.C. Ankara Kalkınma Ajansı'nın desteklediği "Toplum Ruh Sağlığı Merkezi" projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Dr.Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir ve T.C. Ankara Kalkınma Ajansı'nın görüşlerini yansıtmaz.